Taotluse vormistamine


Palun sisestage jäätmetekkekoha andmed

Jäätmevaldaja liik [?]
Jäätmetekkekoht
Jäätmetekkekoha ehitise liik [?]
Maakond [?]
Omavalitsus [?] Hinnakiri
Aadress [?] Veopiirkond
Mahutite asukohtade arv: [?]
Lisa jäätmetekkekoht *
* - Täida juhul kui soovid tellida teenust mitmele kinnistule
Määra jäätmetekkekohtade aadressid, mille jaoks teenus ostetakse